Kontaktujte nás

+420 416 711 350

Sečtěte a zaokrouhlete (21.0 + 39.1) *

dezinfekce a dekontaminace

Naše mlžná děla se využívají také pro dezinfekci a dekontaminaci venkovních, ale i vnitřních prostor.

nejčastější aplikace

  • dekontaminace prostředků hromadné dopravy (soupravy metra, trolejbusy, autobusy, tramvaje)
  • dezinfekce venkovních nástupišť
  • dekontaminace prostorů stanic metra
  • dezinfekce v tunelech
  • dezinfekce ulic, silnic, chodníků atd.
  • dezinfekce vnitřních prostor (domovy seniorů, školy, kanceláře atd.)

dezinfekce veřejných prostor

Většinou se provádí postřikem za jízdy, kdy je mlžné dělo na nákladním autě nebo na přívěsu za ním. Nákladní auto popojíždí a proud mlhoviny, smíchané s dekontaminantem (roztok chlornanu sodného apod.), je nasměrován na silnici nebo na chodníky.
Nezbytnou součástí vybavení je také generátor a nádrž na vodu.
Rádi Vám tato kompletní vybavení nabídneme, a to včetně samotného dekontaminantu.

ukázky aplikací dezinfekce

Mlžné dělo MD30
Chile

Mlžné dělo MD30
Peru

dekontaminace prostředků mhd

Ve spolupráci s naším partnerem nabízíme dodávku kompletně vybavené a energeticky soběstačné jednotky, která je určena primárně k dekontaminaci vozidel městské hromadné dopravy. Použití však najde i při dezinfekci ulic, nástupišť či tunelů.
Toto zařízení je vybaveno speciálně upraveným mlžným dělem, které efektivně rozprašuje dekontaminační prostředek na prostředky městské hromadné dopravy. Technologie je umístěna v atypickém kontejneru, který je možno připevnit na kolejový podvozek nebo nákladní vozidlo. Uvnitř kontejneru je také zásobník dekontaminantu o objemu 2000 l.
Pro dekontaminaci prostředků MHD či nástupišť metra máme k dispozici speciální typ MD20C.

Nahoru